aug 052016
 
klaas-mooijer

Klaas Mooijer

Oprichter Volendams Opera Koor –Secretaris en Erelid
Medeoprichter Volendams Vocaal Ensemble – Voorzitter en erelid
Medeoprichter Culturele Raad  Edam-Volendam
Erelid Kerkkoor St. Caecilia  Vincentiuskerk
Ere-burger Gemeente Edam-Volendam
Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Het leven is niet eeuwigdurend en oneindig, maar vaak realiseren we ons dit pas als het dichtbij komt en je geconfronteerd wordt met het overlijden van een broeder in de kunst en zo’n markante figuur uit ons dorp als Klaas Mooijer.

Klassieke muziek en vooral opera vormde naast de zorg voor zijn gezin een van de belangrijkste elementen van zijn bestaan. Omdat hij in het bezit was van een krachtige en heldere tenorstem nam hij al vroeg zanglessen in Amsterdam en mede daardoor kon hij solo partijen zingen in de eerste operettes die onder zijn leiding, soms ook als dirigent, op Volendam achter elkaar wel tussen de 8 of 10 keer uitverkochte volle zalen trok. Dit was voor hem niet genoeg en was hij op zoek naar mogelijkheden om op Volendam naast deze door Pé Mühren in elkaar gezette operettes iets van een ander niveau te creëren.

Klaas was in 1951 degene die de aanzet gaf tot de oprichting van het huidige Volendams Opera Koor, dat van de lokale operette uitvoeringen in De Jozef en Pius X is ontwikkeld tot een koor dat in Nederland en ver daarbuiten de naam van ons dorp op dit gebied heeft groot gemaakt.

Het feit dat de wereldberoemde tenor Tito Schipa zijn Europese afscheids-toernee op Volendam begon, was voor Klaas de aanleiding om in die sfeer door te gaan en zo kwamen er in de loop der jaren concerten in het Juliana-theater met solisten uit de hele wereld, van Italië, Duitsland, Frankrijk, Argentinië de toenmalige Oostblok landen en zelfs uit de Scala en de Metropolitan Opera in New-York. Dit alles moest natuurlijk geregeld worden, en als hij ergens zijn zinnen op had gezet dan was het moeilijk om hem op andere gedachten te brengen.

Om dit alles te realiseren heeft hij de taak van secretaris jaren lang op zich genomen, ondanks het feit dat hij door een verkeersongeluk in 1969 fysieke problemen kreeg.

Naast dit alles was ook het geloof een belangrijk element in zijn leven en vond hij dat er van de grote schat aan kerkelijke muziek te weinig werd gezongen en richtte hij samen met Klaas Keijzer, de toenmalige dirigent van de Mariakerk, een koor op dat zich vooral concentreerde op feestdagen van de Maagd Maria, hetgeen tot op heden is uitgegroeid tot het Volendams Vocaal Ensemble.

Omdat zulk een goede stem natuurlijk opviel werd hij door meester Jan Steur, die dirigent was van het kerkkoor in de Vincentiuskerk, samen met nog een aantal zangers van het Volendams Opera Koor gevraagd om het inmiddels al wat op jaren gekomen kerkkoor te komen versterken.

Doordat hij dit met inzet en liefde vele jaren heeft gedaan werd hij ook erelid van het kerkkoor.

Voetballen was naast het zingen ook nog een hobby en omdat hij ook over een goede manier van schrijven beschikte schreef hij voor de Nivo verslagen van de wedstrijden.

Van het een kwam het ander en heeft hij vele jaren rondom Kerstmis voor de Nivo kerstverhalen geschreven, die qua beschrijving van de sfeer geheel beantwoordde aan de manier waarop Klaas een simpel gesprek voerde.

Hij kon uitgebreid en gedetailleerd prachtige volzinnen fabriceren die van een klein stroompje tot een grote rivier werden om uit te monden in een zee van welsprekendheid.

Veel mensen op Volendam hebben door zijn initiatief in de vijftiger jaren tot op heden de rijkdom van klassieke en vooral operamuziek leren beleven en waarderen, een verdienste die we zeker op zijn conto mogen schrijven.

Het is onmogelijk om van dit rijke leven op deze plek een compleet overzicht te geven, al zou dat wel een manier zijn die Klaas waardig is.

Tijdens de Heilige Mis in de Vincentiuskerk op 22 juli jl. met drie koren op het altaar hebben we waardig en indrukwekkend afscheid genomen van Klaas Mooijer. Een afscheid dat past bij een man die ondanks alle problemen die hij in zijn leven heeft moeten ervaren, heeft laten zien dat met geloof, inzet en liefde voor de zaak veel bereikt kan worden.

Wij wensen dat zijn vrouw en kinderen die achterblijven met deze grote lege plek in hun leven, de schat blijven bewaren en koesteren van de bijzondere mens die Klaas is geweest voor velen in onze gemeenschap.

Dat rust nu je deel mag zijn en je ons van bovenaf nog af en toe een zetje mag geven om door te gaan met jouw initiatieven.

P.J.M. de Boer

Voorzitter Volendams Opera Koor

Mede namens alle leden