jun 272011
 

Zondag 26 juni en Volendammerdag, vierden de koorleden van het Volendams Opera Koor hun zestigjarige jubileum in het verenigingsgebouw De Jozef. Eerder op de dag zongen ze de hoogmis in de St. Vincentiuskerk, welke al om 9:30 uur begon. De kerk zat op deze morgen behoorlijk vol. Deze mis werd de “Messe Solennelle, Sainte Cecile” van Ch. Gounod gezongen. Als solisten zongen mee: Isabelle Delemarre, Bart Poort en Jan de Boer, de dirigent was Peter Schlamilch, de begeleiding werd verzorgd door Blaaskwintet HiFive en het orgel werd bespeeld door Peter Ouwerkerk.

Na afloop in kostuum via de Dijk naar de Jozef voor een kopje koffie, de solisten en begeleiding werden in de bloemen gezet en om 13:00 uur moesten ze alweer een optreden verzorgen op een botter in de Haven. De weergoden werkten goed mee, het was gewoon mooi weer en erg druk op de Dijk. Het publiek werd getrakteerd op een gratis miniconcert, waarbij de piano werd bespeeld door onze vaste pianist Jorrit van der Ham, het applaus was oorverdovend.


Vervolgens weer naar de Jozef alwaar het zestigjarig jubileum werd gevierd. Piet de Boer werd weer naar voren geroepen om te worden gehuldigd door burgemeester Van Beek. Hij kreeg een penning uitgereikt voor al het werk en inspanningen die  hij heeft verricht voor het Volendams Opera Koor en dat doet hij al 40 jaar lang. De burgemeester begon over de rozenkrans die Piet had gekregen van de Paus, toevallig waren die foto’s te zien op de beamer achter hem.  De echtgenote van Piet en zijn kinderen waren ook aanwezig en hij was zichtbaar aangedaan door deze strikt geheim gehouden huldiging. Het is niet te beschrijven hoeveel hij al heeft  gedaan voor het koor en het is hem gegund.

Hennie van Diepen had ook iets voorbereid, in haar eentje las ze haar hele wens dapper voor. Alle aanwezigen genoten van beelden en een heus optreden van een bekend duo genaamd Trijntje en Stijntje, in de personen van Jan Schilder(Jatje) en Jaap de Boer(Brit). Ze kregen de zaal behoorlijk aan het lachen, hilariteit te top. Deze Jaap de Boer en Piet de Boer hadden hun verzameling van fotomateriaal digitaal meegenomen zodat iedereen via een beamer ervan kon genieten. Het gezellig samenzijn werd afgesloten met een warm en koud buffet en Piet de Boer sprak tot slot de koorleden en sponsoren toe en bedankten hen voor hun aanwezigheid. Johan Bond van de Jozef en ondergetekende hadden het druk met de regie vandaag daar in het St. Jozefgebouw en na afloop kunnen we spreken van een geslaagd feest.

Alle koorleden die om wat voor reden dan ook afwezig waren, kregen een bos bloemen thuis gestuurd. Ik dank iedereen vanaf deze plek die heeft meegewerkt aan het slagen van deze feestelijke dag, ook de mensen van de Jozef.

Tenor 5

Bijdrage Hennie van Diepen. De Droom.

bbblbbbr
60jaarvok (10).JPG
60jaarvok (11).jpg
60jaarvok (12).jpg
60jaarvok (13).JPG
60jaarvok (14).JPG
60jaarvok (15).JPG
60jaarvok (1).jpg
60jaarvok (2).jpg
60jaarvok (3).jpg
60jaarvok (4).jpg
60jaarvok (5).jpg
60jaarvok (6).JPG
60jaarvok (7).JPG
60jaarvok (8).jpg
60jaarvok (9).jpg
60jaarvok (10).JPG
60jaarvok (11).jpg
60jaarvok (12).jpg
60jaarvok (13).JPG
60jaarvok (14).JPG
60jaarvok (15).JPG
60jaarvok (1).jpg
60jaarvok (2).jpg
60jaarvok (3).jpg
60jaarvok (4).jpg
60jaarvok (5).jpg
60jaarvok (6).JPG