feb 192005
 

Op vrijdagavond hield het Volendams Opera Koor haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Niet alleen het voltallige bestuur was aanwezig, maar ook een slordige tachtig koorleden hadden zich, ondanks het slechte weer, gemeld in de Jozef.

Men wil deze vergadering niet missen, want tijdens deze gezellige avond wordt onder het genot van een drankje en een hapje eerste een tombola en daarna nog een bingo gepresenteerd. De meeste prijzen zijn beschikbaar gesteld door de plaatselijke middenstanders.

Onder het agendapunt “uitreiking koorinsignes” kwam de voorzitter Piet de Boer vanachter zijn spreekstoel vandaan, want maar liefst acht koorleden werden naar voren gehaald.

Daaronder een vijftal leden die de eerste vijf jaar hebben weten te halen, want dit zijn over het algemeen genomen de moeilijkste jaren. Alle muziek is tenslotte nog nieuw voor de starters. Dit waren de dame Thea Vestering en de heren Klaas Veerman, Klaas Kossen, Tom Jonk en Peter Veerman. Allen kregen een koperen speld uit handen van Piet de Boer opgespeld.

Daarna werden vervolgens naar voren geroepen Wil Leering-Peereboom (25 jaar lid),

Gré Hansen-Kok (40 jaar lid) en Hans Tol (ditje) ook 40 jaar lid, waarvan er 35 jaar tevens als bestuurslid.

Wil Leering-Peereboom, bekend van de drogisterij in De Stient, is ooit begonnen toen ze 38 jaar was. Zij zingt op het koor haar partijtje mee als eerste alt en haar motivatie, aldus Wil zelf, is toch de gezelligheid en het samen zingen. Zij kreeg een gouden speld uitgereikt, met bloemen.

Gré Hansen-Kok is eerste sopraan en oogt met haar 40-jarig jubileum nog opvallend fris, maar dat komt natuurlijk ook omdat ze al op haar achttiende op het koor verscheen. Destijds kreeg het honderdste lid een presentje, en dat was toevallig Gré. Toen is ze maar gebleven en onder het uitreiken van een bloedkoralen armband (beschikbaar gesteld door Piet Schilder Vik) zei ze spontaan: ik ga voor de vijftig. Op de vraag hoe ze het weet vol te houden antwoordde ze: operamuziek is een deel van mijn leven geworden.

Tot slot kwam Hans Tol (ditje) aan de beurt, hij was 21 jaar toen hij met zingen begon. Hans is eerste bas (bariton) en als je hem uithoort over zijn motivatie dan komt er een waterval aan woorden uit zijn mond. Maar samenvattend kan men wel stellen dat het collectieve zingen en de gezelligheid na afloop van de vele concerten hem goed bevallen.

Hans kreeg een schitterend zakhorloge uitgereikt en felicitaties van alle aanwezigen.

Beste mensen, zoals u ziet is leeftijd niet belangrijk om op een operakoor te zingen. Ben je nog jong(goed bij stem) en voel je iets voor deze oermuziek, kom eens langs in de Jozef op maandagavond om 20.00 uur en ervaar dat zingen prachtig is.

bbblbbbr
5.jpeg
1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg
4.jpeg
5.jpeg
1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg
4.jpeg
5.jpeg
1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg
4.jpeg
5.jpeg
1.jpeg