jun 062016
 

Op 17 maart 2016 bestond het koor vijfenzestig jaar. We hadden besloten om het gelijk te vieren tijdens de Heilige Mis op zondag 5 juni ter herdenking van de watersnoodramp uit 1916.
Pastoor Stomph hield een preek en haalde niet alleen herinneringen op aan die ramp, maar had zich ook verdiept in de geschiedenis van ons koor. Hij had ook ons boek “50 jaar Volendams Opera Koor” gelezen en wist dus enkele leuke feiten op te noemen. De mensen in de kerk applaudisseerde meteen na de preek en dat is toch bijzonder te noemen.
Onze voorzitter Piet de Boer kreeg uit handen van de pastoor een geschenk in de vorm van een bijzondere bijbel.
We zongen enkele toepasselijke stukken en hadden speciaal voor deze gelegenheid niet alleen onze pianist en een soliste genaamd Zofia Cieszynska,  maar ook het blaaskwintet Hi-Five uitgenodigd.
Na afloop hebben we wat zitten na te praten in het verenigingsgebouw “De Jozef” om vervolgens weer naar buiten te gaan om de watersnoodramp te herdenken.

dijkvet

Precies in deze straat, de C.J. Conijnstraat stond een tafel, om precies te zijn een “Dijk van een Tafel” hetgeen symbool stond voor het elkaar helpen in barre tijden, zoals dat 100 jaar geleden gebeurde. De Edammers hadden voor de Volendammers een maaltijd gekookt en dat werd deze zondag herdacht.
Ons koor mocht enkele liederen ten gehore brengen en het publiek vond het prachtig.
Het slotlied “Het water stroomt” was speciaal door Dick Plat gecomponeerd en werd gezongen door Maria Keijzer samen met het Volendams Opera Koor.
Let op de kerk op de achtergrond, de St. Vincentiuskerk, hier houden we weer het grote operaconcert  op zondag 30 oktober dit jaar. Zet het alvast in uw agenda, mis het niet.

Het bestuur!

bbblbbbr
65 (3).JPG
65 (4).JPG
65 (5).JPG
65 (6).JPG
65 (7).JPG
65 (8).JPG
65 (2).JPG
65 (3).JPG
65 (4).JPG
65 (5).JPG
65 (6).JPG
65 (7).JPG
65 (8).JPG
65 (2).JPG
65 (3).JPG
65 (4).JPG
65 (5).JPG
65 (6).JPG
65 (7).JPG