mrt 122011
 

Vrijdag 11 maart hield het Volendams Opera Koor haar algemene ledenvergadering. De opkomst was weer als vanouds, meer dan vijfenzeventig procent van de leden was aanwezig. De agenda van de vergadering wordt keurig aangehouden, totdat het punt met de mededelingen van het bestuur aan de beurt is. De voorzitter Piet de Boer leest voor dat het benoemen van een erelid alleen met instemming van de leden kan geschieden. De vraag is aan de leden of ze kunnen instemmen met het verlenen van het erelidmaatschap van Trijn Sier-Mooijer. Ze heeft, zoals jullie vorige week al hebben kunnen lezen in de NIVO, al op zoveel concerten voor het koor gezongen. Het was een unanieme uitslag en ze kreeg een oorkonde met bloemen uitgereikt. Trijn bedankte Piet de Boer uitbundig op haar manier en er werden enkele zoenen uitgedeeld, echt een leuke uitreiking.

Het volgende punt betrof de jubilarissen, echter dit jaar waren dat er maar liefst veertien stuks. Normaliter ga ik ze allemaal even langs om een interview te houden hoe ze het kunnen opbrengen om 40 of zoals nu 50 jaar lang elke week weer naar de repetitie te komen, de vele concerten in het land of daarbuiten mee te zingen. Mijn tijd was beperkt, ik moest de bingo meteen daarna ook regelen, dus daarvoor mijn excuses. Ook maak ik van deze gelegenheid gebruik om alle jubilarissen (nogmaals) te feliciteren, ook hen die niet aanwezig waren deze avond.

Tijdens de opening van de vergadering noemde Piet de Boer al het feit dat het in deze week was dat het koor zestig jaar geleden door Klaas Mooijer werd opgericht. Klaas was uitgenodigd voor deze vergadering en deze keer was hij aanwezig, er werden enkele herinneringen opgehaald maar alles is al een keer in een boek weggeschreven. Dat zou een hele dag kunnen duren, al die vele concerten en wat er allemaal mis is gegaan en juist niet. Hij kreeg vanwege zijn jubileum van 60 jaar lidmaatschap, waarvan al vele jaren als erelid, een envelop uit handen van de voorzitter uitgereikt.
Ook de voorzitter zelf, Piet de Boer, viert het feit dat het vijftig jaar geleden is dat hij lid is geworden van het Volendams Opera Koor. De vice-voorzitter Wim Visscher nam het woord en feliciteerde Piet met dit feit en overhandigde hem een envelopje. Het is niet te beschrijven hoeveel deze man al voor het koor heeft gedaan en zich altijd volledig voor honderd procent geeft aan het in stand houden van dit koor.

De overige jubilarissen van dit jaar op een rij:  Manuella Schut (5 jaar) Frieda Voorthuizen-Kühneman, Ria de Boer-Kühneman en Monique van Bulderen (10 jaar) Aal-Veerman-Schilder, Vera Tol-Veerman en Henny van Diepen-Koning (25 jaar) Jaap Tol bliek, Joke Tessel, Kees Tieman en Huibje Bien-Koning (40 jaar) en tot slot Gré Groot-Honing (50 jaar). Ik heb vele foto’s geschoten maar alles hier plaatsen is niet te doen, hiervoor kunt u onze website bekijken. (volendamsoperakoor.nl)

Piet bedankte op zijn eigen wijze zoveel mogelijk mensen die zich voor het koor allemaal belangeloos inzetten, ook hen die hij is vergeten op te noemen. Met een koor van 115 leden heb je altijd wel ups and downs, meevallers of tegenslagen, lachen en huilen, ook tijdens een rondvraag kunnen onverwachte situaties ontstaan. Dat is voor een voorzitter altijd spannend en zo ook deze keer, maar ik zal een uit het hart gegrepen opmerking tijdens de rondvraag proberen toe te lichten. Jan Schilder, tevens een van onze podiumbouwers, sprak duidelijk de aanwezigen toe en drukt ons op het hart dat het voortbestaan van ons koor in gevaar komt als er geen nieuwe koorleden komen aansluiten. Vooral eerste tenoren! Komen die niet vanzelf, dan moeten we er allemaal ons best voor doen. De zaal werd stil en dat beaamde de ernst van de situatie op dit moment, de vergrijzing. Beste lezer, ik zal afsluiten met een oproep aan u als zanger om vooral eens langs te komen op maandagavond om 20:00 uur in het St. Jozefgebouw. Kom luisteren en probeer mee te zingen, wij vangen u op en zullen u begeleiden. Het is een prachtig stuk cultuur, live-opera, dat mag niet verdwijnen uit Volendam.

Tenor 5

bbblbbbr
Ledenvergadering 2011 (18).JPG
Ledenvergadering 2011 (19).JPG
Ledenvergadering 2011 (20).JPG
Ledenvergadering 2011 (21).JPG
Ledenvergadering 2011 (22).JPG
Ledenvergadering 2011 (23).JPG
Ledenvergadering 2011 (1).JPG
Ledenvergadering 2011 (2).JPG
Ledenvergadering 2011 (3).JPG
Ledenvergadering 2011 (4).JPG
Ledenvergadering 2011 (5).JPG
Ledenvergadering 2011 (6).JPG
Ledenvergadering 2011 (7).JPG
Ledenvergadering 2011 (8).JPG
Ledenvergadering 2011 (9).JPG
Ledenvergadering 2011 (10).JPG
Ledenvergadering 2011 (11).JPG
Ledenvergadering 2011 (12).JPG
Ledenvergadering 2011 (13).JPG
Ledenvergadering 2011 (14).JPG
Ledenvergadering 2011 (15).JPG
Ledenvergadering 2011 (16).JPG
Ledenvergadering 2011 (17).JPG
Ledenvergadering 2011 (18).JPG
Ledenvergadering 2011 (19).JPG
Ledenvergadering 2011 (20).JPG
Ledenvergadering 2011 (21).JPG
Ledenvergadering 2011 (22).JPG
Ledenvergadering 2011 (23).JPG
Ledenvergadering 2011 (1).JPG
Ledenvergadering 2011 (2).JPG
Ledenvergadering 2011 (3).JPG
Ledenvergadering 2011 (4).JPG
Ledenvergadering 2011 (5).JPG
Ledenvergadering 2011 (6).JPG