feb 192008
 

Op vrijdagavond 14 maart in de Jozef, hield het Volendams Opera Koor haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Het afgelopen jaar wordt nog eens onder de loep genomen en de penningmeester licht het financiële plaatje toe voor de aanwezigen. Onder het agendapunt uitreiking koorinsignes is het altijd spannend, want maar liefst tien koorleden worden geëerd en in de bloemen gezet. Daaronder een vijftal leden welke de eerste moeilijke vijf jaar hebben weten te halen . Dit waren Ben Goorkate, Kees Kes en Gerrit Schilder(Top). Allen kregen een koperen speld uit handen van Piet de Boer opgespeld. Daarna werden naar voren geroepen de zilveren jubilarissen Jan de Boer, Henk Bais, Thea Vestering, Nel Bakker en Stieneke Veerman, dat betekent 10 jaar lidmaatschap.

Tot slot werd het echtpaar Jaap Schilder en Jans Schilder-Steur in de bloemen gezet. Beiden zingen ze al langer dan 50 jaar mee, stel je dat eens voor. Ze waren toen nog maar net 16 jaar oud en het duurde ook niet lang of de verkering was een feit. Jans Schilder-Steur heeft een verleden als bestuurslid van het Volendams Operakoor en dat heeft ze zelfs 34 jaar lang gedaan. Ze heeft daar al eens een Koninklijke onderscheiding voor ontvangen, maar nu kregen ze van het koor een Reischeque uitgereikt. Jaap vertelde dat als je eenmaal in dat kringetje zit dan vliegen de jaren voorbij. Zijn vrouw Jans helpen met het stencilapparaat om tekst te drukken, onder het motto besturen doe je samen. Jans speelde destijds ook voor het handbalteam en moest wel eens kiezen, of het kampioenschap of het koor. Maar als je ergens voor gaat dan moet je het afmaken, kijk daar kan de jeugd nog iets van leren. De avond vorderde en onder het genot van een drankje speelde men nog een spelletje Bingo, met prijzen ter beschikking gesteld door de plaatselijke middenstand van Volendam.

Beste mensen, zoals u ziet is leeftijd niet belangrijk om operamuziek te zingen. Ben je nog jong(goed bij stem) en voel je iets voor deze oermuziek, kom dan eens langs in de Jozef op maandagavond om 20.00 uur en ervaar dat zingen prachtig is en tevens ook een leuke hobby. Wij proberen je te begeleiden en op de juiste manier op te vangen.

Bezoek ook eens onze website: www.volendamsoperakoor.nl

Tenor 5

bbblbbbr
1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg
1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg
1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg
1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg
1.jpeg
2.jpeg
3.jpeg