---

Beste subscriber subscriber

Er is weer een update geplaatst op www.volendamsoperakoor.nl

Hieronder een kort verslag.

LEDENVERGADERING VOLENDAMS OPERA KOOR

Vrijdagavond  22 maart 2019 hield het Volendams Opera Koor haar algemene ledenvergadering. De opkomst was redelijk groot. Dit jaar vieren vijf leden een lustrum. Om te beginnen Klaas Mooijer(Schimmel) hij is maar liefst 50 jaar lid van ons koor, hij werd in de bloemen gezet met een envelopje erbij. Klaas is nummer vijf van het gezin dat meezingt bij ons …

Lees verder

---