---

Beste subscriber subscriber

Er is weer een update geplaatst op www.volendamsoperakoor.nl

Hieronder een kort verslag.

LEDENVERGADERING 2016

Vrijdagavond  11 maart 2016 hield het Volendams Opera Koor haar algemene ledenvergadering. De opkomst was weer groot te noemen, 82 leden maar liefst. Dit jaar vieren acht leden een lustrum. Het is teveel om bij iedereen stil te staan, toch wil ik de leden allemaal opnoemen. Ik begin bij hen die vijftig en veertig jaar lid zijn. Om te beginnen …

Lees verder

---