---

Beste subscriber subscriber

Er is weer een update geplaatst op www.volendamsoperakoor.nl

Hieronder een kort verslag.

Ledenvergadering

Vrijdagavond 13 maart hield het Volendams Opera Koor haar algemene ledenvergadering. De opkomst was weer groot te noemen, 82 leden maar liefst. Dit jaar vieren vijf leden een lustrum. Het is teveel om bij iedereen stil te staan, toch wil ik de leden allemaal opnoemen. Ik begin bij hen die vijftig en veertig jaar lid zijn. Om te beginnen Hans …

Lees verder

---

CONCERT VOORHOUT

Op zaterdagavond 7 maart zong het koor op uitnodiging in de monumentale kerk genaamd Sint-Bartholomeüskerk te Voorhout. Deze keer weer eens samen met het blaaskwintet Hi-Five en de sopraan Dorothy Grandia. Onze solisten Jan de Boer en Bart Poort vielen op door hun sterke optreden. Ook onze pianist Jorrit van den Ham had een vruchtbare en geslaagde avond, want hij …

Lees verder

---