mrt 232019
 

Vrijdagavond  22 maart 2019 hield het Volendams Opera Koor haar algemene ledenvergadering. De opkomst was redelijk groot. Dit jaar vieren vijf leden een lustrum.
Om te beginnen Klaas Mooijer(Schimmel) hij is maar liefst 50 jaar lid van ons koor, hij werd in de bloemen gezet met een envelopje erbij. Klaas is nummer vijf van het gezin dat meezingt bij ons koor en tevens zit hij ook in de kascommissie. Klaas vertelde dat ze het zingen van hun moeder hebben meegekregen, hij is een trouw lid en zingt zijn partij altijd met overgave.
Dan Huib Vink-van Pooij, zij heeft het respectabele lustrum van 25 jaar bereikt, maar was helaas niet aanwezig. Vervolgens de tienjarige leden, Petra Wessels, Ray Kost en Jack Schilder, dit zijn de moeilijkste jaren, aldus de voorzitter.
Ze kregen allen bloemen en een speldje uitgereikt.

Deze vergadering werd ook Herman Wulterkens naar voren geroepen, hij werd aan de leden voorgesteld om erelid te worden. Hij is al lid sinds januari 1975 en is maar liefst 32 jaar secretaris van het koor geweest en is vorig jaar al uit het bestuur gestapt. Maar deze avond werd hij speciaal door de voorzitter Piet de Boer geroemd om zijn tomeloze inzet tijdens al die jaren als bestuurslid en als secretaris. Alle oriëntatie bezoeken voor concerten in het land bezochten Herman en Piet in al die jaren, hij reikte aan Herman een oorkonde, speldje en bloemen uit.
Piet ging verder met emotie in zijn stem en is dankbaar en blij dat we dit met elkaar mogen beleven.
De vergadering verliep verder sfeervol onder leiding van de vice-voorzitter Wim Visscheren, hij maakte ook alle plannen en het repertoire bekend. Verder werd onder het genot van een drankje en een hapje nog een Bingo gehouden met diverse gesponsorde prijzen. Bedankt en iedereen is bij deze nogmaals gefeliciteerd. Kijk eens op onze website www.volendamsoperakoor.nl, hier staan meer foto’s en alle verhalen.

NIEUWE LEDEN:
Beste lezer, ik zal afsluiten met een oproep aan u als zanger (vooral alten en sopranen) om eens langs te komen op maandagavond om 20:00 uur in het St. Jozefgebouw. Kom luisteren en probeer mee te zingen, wij vangen u op en zullen u begeleiden. Het is een prachtig stuk cultuur, live-opera, dat mag niet verdwijnen uit Volendam.

Tenor 5

bbblbbbr
ldvg2019-3.jpg
ldvg2019-4.jpg
ldvg2019-5.jpg
ldvg2019-6.jpg
ldvg2019-7.jpg
ldvg2019-8.jpg
ldvg2019-1.jpg
ldvg2019-2.jpg
ldvg2019-3.jpg
ldvg2019-4.jpg
ldvg2019-5.jpg
ldvg2019-6.jpg
ldvg2019-7.jpg
ldvg2019-8.jpg
ldvg2019-1.jpg
ldvg2019-2.jpg
ldvg2019-3.jpg
ldvg2019-4.jpg
ldvg2019-5.jpg
ldvg2019-6.jpg