mrt 132018
 

LEDENVERGADERING VOLENDAMS OPERA KOOR:

Vrijdagavond 9 maart 2018 hield het Volendams Opera Koor haar algemene ledenvergadering. De opkomst was weer groot te noemen. De notulen van vorig jaar, het financieel jaarverslag en dan het punt van bestuursverkiezing.
Herman Wulterkens is niet herkiesbaar en dat na 43 jaar, waarvan veel jaren als secretaris.
In een tijd dat er nog geen computers waren, alles met het handje invullen en waar bijna 3 keer in de maand een concert op de agenda stond. Tropenjaren waren dat en meerdere keren in het jaar een nieuwsbrief. Hij kreeg een envelop met inhoud en een bos bloemen uitgereikt.
Dit jaar vieren we het feit dat Grietje Jonk-Schilder, Jaap Jonk, Tine Hooijschuur en Jaap de Boer 10 jaar lid zijn, echter hun bronzen speldje hadden ze al eerder ontvangen.
Bets de Boer-Mol 25 jaar lid, Aaf Beers-Schilder 40 jaar lid, Grietje Smal-Bien 50 jaar lid.
Alleen kregen bloemen en een envelopje. Niet te geloven, maar de jaren zijn omgevlogen.
Vervolgens Trijn-Sier-Mooijer en het echtpaar Jaap Schilder en Jans Schilder-Steur, alle drie zijn ze al 60 jaar verbonden aan het koor. Dat is echt onvoorstelbaar lang, dus die huldiging is ook op dezelfde wijze gedaan. Allemaal werden ze gefeliciteerd door alle aanwezigen.
Toen nam Wim Visscher het woord over van voorzitter Piet de Boer, want het blijkt dat Piet de Boer zelf ook een jubileum heeft vandaag, hij is 50 jaar geleden begonnen als voorzitter. Het is niet met woorden uit te leggen hoeveel hij gedaan heeft voor dit koor, vele dagen heeft hij weg van huis en haard zich ingezet om het reilen en zeilen van de vele concerten in binnen en buitenland in goede banen te leiden.
Maar ook de koorreizen niet te vergeten, die hij vaak in eigen beheer organiseerde.
Zijn vrouw Neel en zijn twee dochters waren ook aanwezig om hem te feliciteren, Neel kreeg de bloemen. Want als de man erg vaak van huis is, dan is het druk met kinderen over de vloer. Piet was zichtbaar verheugd dat we eraan gedacht hadden, want nu had hij een keer niet de regie. Hij werd gehuldigd met het erelidmaatschap d.m.v. een oorkonde en een speld en daarnaast niet alleen een envelop van het koor maar ook van de koorleden uit handen van Jans Schilder-Steur..
De vergadering verliep verder sfeervol en er werd onder het genot van een drankje en een hapje nog een Bingo gehouden met diverse gesponsorde prijzen.
Nogmaals allemaal gefeliciteerd en alle sponsoren bedankt voor de bingoprijzen.
Tot ziens in de Jozef elke maandagavond om 20:00 uur en zing gewoon mee, nieuwe leden zijn altijd welkom.

bbblbbbr
Jubilarissen Operakoorkr3.jpg
Jubilarissen Operakoorkr4.jpg
Jubilarissen Operakoorkr5.jpg
Jubilarissen Operakoortv5.jpg
Jubilarissen Operakoortv7.jpg
Jubilarissen Operakoortv8.jpg
Jubilarissen Operakoorkr1.jpg
Jubilarissen Operakoorkr2.jpg
Jubilarissen Operakoorkr3.jpg
Jubilarissen Operakoorkr4.jpg
Jubilarissen Operakoorkr5.jpg
Jubilarissen Operakoortv5.jpg
Jubilarissen Operakoortv7.jpg
Jubilarissen Operakoortv8.jpg
Jubilarissen Operakoorkr1.jpg
Jubilarissen Operakoorkr2.jpg
Jubilarissen Operakoorkr3.jpg
Jubilarissen Operakoorkr4.jpg
Jubilarissen Operakoorkr5.jpg
Jubilarissen Operakoortv5.jpg