mei 042012
 

In het kader van de jaarlijkse lintjesregen heeft burgemeester van Beek afgelopen vrijdag een negental inwoners een Koninklijke onderscheiding opgespeld. Dit gebeurde respectievelijk in het Jozefgebouw en het Damhotel.

Dhr. J. (Jan) Schilder

Dhr. Schilder ontvangt de onderscheiding voor zijn inspanningen ten bate van de ouderen in onze gemeente, de katholieke kerkgemeenschap, de koren St. Caecilia en De Zangertjes van Volendam en de plaatselijke FNV.
Dhr. Schilder is als penningmeester verbonden aan de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Edam-Volendam. Dhr. Schilder is als penningmeester én zanger verbonden aan het kerkkoor St. Caecilia in Volendam. Voor het
Volendammer koor “De Zangertjes van Volendam, is dhr. Schilder wekelijks actief met het ophalen van oud papier waarvan de opbrengst ten bate van het koor is. Ook is hij onder de vlag van dit koor actief geweest met de
voorbereidingen van hulptransport naar Polen en de Oekraïne.
Dhr. Schilder is al sinds 1962 lid van het Volendams Opera Koor en is daarbinnen, tijdens optredens, al jarenlang medeverantwoordelijk voor de opbouw en het afbreken van het podium.
Dhr. Schilder is in het verleden langdurig als penningmeester verbonden geweest aan de plaatselijke FNV.