apr 172010
 

Afgelopen vrijdagavond vond in de Jozef de ledenvergadering plaats van het Volendams Opera Koor. De vice-voorzitter Wim Visscher prees de aanwezigen voor de enorme opkomst,  voorzitter Piet de Boer was verhinderd dit jaar. Bij de opening van de vergadering wordt altijd waardig even stilgestaan bij leden die het afgelopen jaar zijn overleden, dit jaar was dat Nel Bakker.
Rita Guijt, onze penningmeester, deed haar financiële verslag en men kon daarna vragen stellen. Het valt niet mee in deze tijden met overheden en sponsoren die de subsidies en schenkingen verminderen of stopzetten. Het agendapunt met de uitreiking van de koorinsignes is elk jaar weer een speciaal moment. Deze keer werd gehuldigd Lena Tol met haar 12,5 jarig lustrum en twee dames te weten Stieneke Molenaar en Anita Huysman die beiden 25 jaar zingen bij het koor en dus een gouden speld kregen aangeboden.  Stieneke Molenaar sprak over haar avondje uit en zingen in het algemeen, maar bijzonder is dat ze haar deelname aan de WW-ploeg heel gezellig vind. Gezien de gemiddelde leeftijd van de dames begreep ik het niet helemaal, maar ze bedoelde de Witte Wijn ploeg. De motivatie van Anita Huysman ligt ook op het vlak van dat ze operamuziek gewoon mooi vindt en het ontspannende gevoel dat ze krijgt van zingen, maar ook de saamhorigheid van de koorleden heeft een positieve werking op haar.  Na enige commotie in de zaal vanuit de hoek waar altijd de jongerengroep is gestationeerd, werd duidelijk dat er een foutje in de ledenadministratie is geslopen over het lidmaatschap van Klaas Mooijer (Schimmel). De leden van de groep hadden er wel op gerekend, want Klaas werd door hen in de bloemen gezet. Na ampele overwegingen werd Klaas ook door het bestuur naar voren geroepen en alvast geëerd voor zijn 40-jarig jubileum. Klaas is een fervent liefhebber van operamuziek en de band die hij heeft met de jongerenploeg is voor het leven. Laten wij hopen dat we nog lang mogen genieten van zijn volle en dragende stem.  De voorzitter dankte weer iedere vrijwilliger, die elke maandagavond de zaal inrichten, de bestuursleden, Nel Deen voor haar hulp met de kostuums en de podiumbouwers die bij elk concert door heel Nederland op pad gaan. De avond wordt afgesloten met een bingo waar prijzen zijn te winnen welke beschikbaar gesteld zijn door de plaatselijke middenstand. Gezelligheid is dan troef en dat is het mooie van een levendige vereniging.

Tenor 5

bbblbbbr
Klaas Mooijer.JPG
Lena Tol.JPG
Anita en Stieneke.JPG
Gerrit Kroon.JPG
Klaas Mooijer.JPG
Lena Tol.JPG
Anita en Stieneke.JPG
Gerrit Kroon.JPG
Klaas Mooijer.JPG
Lena Tol.JPG
Anita en Stieneke.JPG
Gerrit Kroon.JPG
Klaas Mooijer.JPG
Lena Tol.JPG
Anita en Stieneke.JPG
Gerrit Kroon.JPG