apr 152018
 

Zaterdag 14 april werd ons koor uitgenodigd door de Stichting Vrienden van de Adventskerk te Alphen aan den Rijn.

De Stichting Vrienden van de Adventskerk is opgericht door een aantal enthousiaste mensen, die de Adventskerk als herkenbaar gebouw in Alphen een warm hart toedraagt.
Zij hebben de handen ineengeslagen om met behulp van de Alphense samenleving én alle ondernemers van Alphen aan den Rijn de Adventskerk met orgel en interieur financieel te ondersteunen. En dat doen zij door het organiseren van concerten en andere evenementen, vrienden te maken via het vriendenprogramma, sponsoren te werven én door het kerkgebouw met haar multifunctionele ruimtes te verhuren.

Gelukkig zijn er veel ambassadeurs van deze kerk die ervoor waken dat het bruikbaar en behouden blijft voor het nageslacht.
Er zaten veel vrijwilligers in de kerk, zij hadden dit concert cadeau gekregen van een gulle anonieme gever. Hoe zou de wereld eruit komen te zien zonder vrijwilligers, dus deze mensen moeten we koesteren.

Dit concert werd ook begeleid door het blaaskwintet Hi-Five en de sopraan Amanda Key, in eerste instantie Michal Bitan maar ze werd helaas ziek. Amanda Key had al een paar keer eerder met ons gezongen en ze moest binnen een kwartier een voor haar geheel nieuwe partituur repeteren tijdens de generale repetitie, maar professioneel als ze is lukte het perfect.

Ook deze zaterdagavond klonk het als een klok in deze prachtige kerk met bijzondere akoestiek.
Peter Sclamilch(dirigent) en Jorrit van den Ham(pianist) hielden alle touwtjes in handen en ze genoten ervan, net als alle koorleden. De vleugel piano was splinternieuw, Jorrit bespeelde het voor de eerste keer. Het podium was natuurlijk ook erg comfortabel en ruim opgesteld, ook voor het publiek dat als een theateropstelling in een halve cirkel zat.

Het gezongen repertoire deze avond was voor ons allemaal bekend en proberen zonder van blad af te zingen helpt de concentratie en daardoor een betere performance van het geheel.
Het publiek merkt dat en liet dat ook blijken met het applaus en mondeling in de pauze en na afloop.

Prachtige muziek zingen en tevens een leuke hobby, gezelligheid is troef en je ziet ook wat van Nederland en soms daarbuiten. Kom erbij en zing eens mee op maandagavond 20:00 uur in de JOZEF.

tenor 5

bbblbbbr
Alphen2018 (1).jpg
Alphen2018 (2).jpg
Alphen2018 (3).jpg
Alphen2018 (4).jpg
Alphen2018 (5).jpg
Alphen2018 (6).jpg
Alphen2018 (1).jpg
Alphen2018 (2).jpg
Alphen2018 (3).jpg
Alphen2018 (4).jpg
Alphen2018 (5).jpg
Alphen2018 (6).jpg
 Gepubliceerd door op 15:36 om 15 april 2018
mrt 132018
 

LEDENVERGADERING VOLENDAMS OPERA KOOR:

Vrijdagavond 9 maart 2018 hield het Volendams Opera Koor haar algemene ledenvergadering. De opkomst was weer groot te noemen. De notulen van vorig jaar, het financieel jaarverslag en dan het punt van bestuursverkiezing.
Herman Wulterkens is niet herkiesbaar en dat na 43 jaar, waarvan veel jaren als secretaris.
In een tijd dat er nog geen computers waren, alles met het handje invullen en waar bijna 3 keer in de maand een concert op de agenda stond. Tropenjaren waren dat en meerdere keren in het jaar een nieuwsbrief. Hij kreeg een envelop met inhoud en een bos bloemen uitgereikt.
Dit jaar vieren we het feit dat Grietje Jonk-Schilder, Jaap Jonk, Tine Hooijschuur en Jaap de Boer 10 jaar lid zijn, echter hun bronzen speldje hadden ze al eerder ontvangen.
Bets de Boer-Mol 25 jaar lid, Aaf Beers-Schilder 40 jaar lid, Grietje Smal-Bien 50 jaar lid.
Alleen kregen bloemen en een envelopje. Niet te geloven, maar de jaren zijn omgevlogen.
Vervolgens Trijn-Sier-Mooijer en het echtpaar Jaap Schilder en Jans Schilder-Steur, alle drie zijn ze al 60 jaar verbonden aan het koor. Dat is echt onvoorstelbaar lang, dus die huldiging is ook op dezelfde wijze gedaan. Allemaal werden ze gefeliciteerd door alle aanwezigen.
Toen nam Wim Visscher het woord over van voorzitter Piet de Boer, want het blijkt dat Piet de Boer zelf ook een jubileum heeft vandaag, hij is 50 jaar geleden begonnen als voorzitter. Het is niet met woorden uit te leggen hoeveel hij gedaan heeft voor dit koor, vele dagen heeft hij weg van huis en haard zich ingezet om het reilen en zeilen van de vele concerten in binnen en buitenland in goede banen te leiden.
Maar ook de koorreizen niet te vergeten, die hij vaak in eigen beheer organiseerde.
Zijn vrouw Neel en zijn twee dochters waren ook aanwezig om hem te feliciteren, Neel kreeg de bloemen. Want als de man erg vaak van huis is, dan is het druk met kinderen over de vloer. Piet was zichtbaar verheugd dat we eraan gedacht hadden, want nu had hij een keer niet de regie. Hij werd gehuldigd met het erelidmaatschap d.m.v. een oorkonde en een speld en daarnaast niet alleen een envelop van het koor maar ook van de koorleden uit handen van Jans Schilder-Steur..
De vergadering verliep verder sfeervol en er werd onder het genot van een drankje en een hapje nog een Bingo gehouden met diverse gesponsorde prijzen.
Nogmaals allemaal gefeliciteerd en alle sponsoren bedankt voor de bingoprijzen.
Tot ziens in de Jozef elke maandagavond om 20:00 uur en zing gewoon mee, nieuwe leden zijn altijd welkom.

bbblbbbr
Jubilarissen Operakoorkr3.jpg
Jubilarissen Operakoorkr4.jpg
Jubilarissen Operakoorkr5.jpg
Jubilarissen Operakoortv5.jpg
Jubilarissen Operakoortv7.jpg
Jubilarissen Operakoortv8.jpg
Jubilarissen Operakoorkr1.jpg
Jubilarissen Operakoorkr2.jpg
Jubilarissen Operakoorkr3.jpg
Jubilarissen Operakoorkr4.jpg
Jubilarissen Operakoorkr5.jpg
Jubilarissen Operakoortv5.jpg